مشاهده مقاله
سی سی یا میلی لیتر _ دکتر محمد جواد توکلی
تاریخ درج :
1400/6/10
سی سی یا میلی لیتر
سی سی یا میلی لیتر میلی لیتر و سی سی هیچ تفاوتی ندارند نحوه اندازه گیری؟؟؟با قاشق اندازه گیری نکنید نحوه ی استاندارد قطره چکان مجموعا یک سی سی حجم دارد 4 سی سی یعنی 4 قطره چکان پر داده شود تعداد قطره ها در دارو های مختلف؟؟؟؟؟ قانون دو برابر وزن سابق دیگه قابل اجرا نیست در مورد بعضی دارو ها راه دوم استفاده از سرنگ است به عنوان مثال تا عدد 2 میشود 2 سی سیتماس باما

  • 38460120 - 38413581
  • info@ariyanpedhealth.com
  • 38429669
  • 38429669

آدرس کلینیک

آدرس: خیابان کوهسنگی - کوهسنگی 12 ( الندشت ) پلاک 9 . کلینیک تخصصی کودکان آریان

نماد اعتماد الکترونیکی