معرفی پزشکان
آمنه میرشاهی
کادر پرستاری - پرستار کودکان
از سال 1356 در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع)مشغول به فعالیت بوده ام
از سال 1371 در NICU بیمارستان امام رضا (ع) همراه خانم دکتر اشرف و آقای دکتر شاه فرهت مشغول فعالیت بوده ام.
از سال 1384 در NIUU بیمارستان مهر حضرت عباس (ع) تا به اکنون مشغول به همکاری هستم
از سال 1383 فتوتراپی آموزش شیردهی در منزل
از سال 1391 همکاری با کلنیک فوق تخصصی کودکان آریان
انجام تخصصی نمونه گیری خون _ و آموزش شیردهی نوزادان و رگ گیری

طیبه محمدپرست
کادر پرستاری - پرستار کودکان
از سال 1360 در بیمارستان امام رضا (ع) به مدت 1 سال در بخش اطفال
و 2 سال در اتاق عمل به عنوان کمک بیهوشی دهنده و سپس در بخش نوزادان زایشگاه مشغول فعالیت بوده ام.
پس از افتتاح بخشی به نام نوزادان بدحال که بعدا به نام NICU ثبت شد مشغول فعالیت شدم تا زمان بازنشستگی
در سال 1390 بازنشسته شدم
از سال 1392 در بیمارستان مهر حضرت عباس (ع) در بخش NICU شروع به فعالیت کرده ام تا مرداد سال 1397
(1 سال آخر در بخش اطفال جراحی 4 متناوب خدمت کردم)
از مهر ماه سال 1397 در کلینیک فوق تخصصی کودکان آریان مشغول به کار هستم

طیبه صابری
کادر پرستاری - پرستار کودکان
از سال 1358 تا سال 1362 بخش اطفال بیمارستان شهدا قوچان مشغول به فعالبت بوده ام.
از سال 1362 لغایت سال 1366 بیمارستان فاطمه زهرا بوشهر بخش نوزادان و NIUC زنان مشغول فعالیت بوده ام
از سال 1366 لغایت سال 1369 بیمارستان شفا یحیائیان تهران بخش اطفال و مجروحین جنگی مشغول فعالیت بوده ام
از اردی بهشت سال 1369 لغایت سال 1375 بخش نوزادان و NIUU و زنان بیمارساتن طالقانی قوچان مشغول فعالبت بوده ام
از سال 1375 بیمارستان امام رضا (ع) بخش NICU تا سال 1389 مشغول فعالیت بوده ام
از سال 1390 لغایت سال 1397 بیمارستان مهر حضرت عباس (ع) بخش NICU و بخش کودکان مشغول به کار بوده ام
از مهر ماه سال 1397 در کلینیک فوق تخصصی کودکان آریالن مشغول به کار هستم

سمانه محمودی غزنوی
کادر پرستاری - پرستار کودکان
از سال 1386 تا به اکنون درکلینیک فوق تحخصی کودکان آریان مشغول به فعالیت هستم
از سال 1398 به طور همزمان در بیمارستان 17 شهریور بخش کودکان مشغول فعالیت هستم
و طی چند ماه در سال 1397 در درمانگاه فنونی مشغول فعالیت بوده ام

هما ترقی
کادر پرستاری - پرستار کودکان
از سال 1362 در بیمارستان امام رضا (ع) مشغول فعالیت شده ام
یک سال اول در بخش جراحی و سپس در بخش سوانح امام رضا (ع) مشغول شدم
از سال 1363به بعد در بخش نوزادان و کودکان مشغول فعالیت شدم
پس از 10 سال کاری با توجه به سوابق درخشان در اورژانس کودکان امام رضا (ع) و بخش تخصصی NICU اطفال مشغول بوده ام
به صورت همزمان ذر بخش ویژه ی پانسمان های جراحی پلاستیک درمانگاه مرکزی امام رضا (ع) مشغول فعالیت شدم
در مجمع باحدود 35 سال سابقه کاردرخشان
و هم اکنون در درمانگاه شهرداری
و از سال 1390 در کلینیک فوق تخصصی کودکان آریان مشغول به کار هستم

زهرا اسماعیل زاده
کادر پرستاری - پرستار کودکان
به مدت 5 سال بیمارستان خیریه خصوصی امام هادی (ع) در بخش زنان و زایمان _ زایشگاه – جراحی زنان و اطفال و بخش نوزادان مشغول به فعالیت بوده ام
به مدت 1 سال در NICU بیمارستان نیمه شعبان ساری فعالیت کرده ام
به مدت 2 سال در بیمارستان لقمان حکیم سرخس در بخش زایشگاه مشغول فعالیت بوده ام
به مدت 2 سال در بیمارستان بنت الهدی مشغول فعالیت بوده ام
و به مئت 3 سال درمانگاه فردوسی بخش پرستاری فعالیت کرده ام

نسرین تیموری
کادر پرستاری - پرستار کودکان
از سال 1362 تا سال 1365 گنبد کاووس بیمارستان شهدا مشغول فعالیت بوده ام.
ازسال 1362 تا سال 1372 دکتر شیخ بخش اطفال نوزادان مشغول فعالیت بوده ام.
از سال 1365 تا سال 1375 مسول بخش پرستاری بیمارستان شاهین فر مشغول فعالیت بوده ام.
از سال 1372 تا سال 1392 امام رضا (ع) اطفال بخش ICU نوزادان و مسمومین به عنوان مسووول بخش فعالیت داشته ام.
از سال 1389 تا سال 1399 در درمانگاه شهرداری و کلینیک فوق تخصصی کودکان آریان فعالیت داشته ام.

فهیمه زرهرن
کادر پرستاری - پرستار کودکان
کارشناس پرستاری ...از سال ۹۲بمدت ۶ ماه اورژانس بیمارستان امام خمینی از سال ۹۲ تا ۹۳ بمدت ۳سال آی سیو جنرال از سال ۹۵ تا اکنون بخش nicu بیمارستان بنت الهدی هستم

المیرا اخگری
کادر پرستاری - پرستار کودکان
ازسال ۸۹ به مدت ۲سال در بخش ویژه (ICU) بیمارستان شهید کامیاب(امداد) مشغول به فعالیت بوده ام
از سال ۹۲ به مدت دو سال در بخش ویژه(CCU) بیمارستان ثامن الائمه چناران مشغول به فعالیت بوده ام
از سال ۹۲ به مدت ۴ سال در مرکز سالمندان پروین مشهد مشغول به کار بوده ام
از سال ۹۶ به مدت ۳ سال در بخش ویژه نوزادان(NICU) مشغول به فعالیت بوده ام
در سال ۱۴۰۰ به مدت سه ماه در بخش جراحی بیمارستان آریا مشغول به فعالیت بوده ام
از سال ۱۴۰۱ به مدت یک سال در کلینیک شاهد(بنیاد شهید)تا به اکنون مشغول به همکاری بوده و هستم
از سال ۱۴۰۱ بعنوان پرستار در منزل بصورت خصوصی مشغول به فعالیت بوده و هستم
از سال ۱۴۰۱ همکاری با کلینیک فوق تخصصی کودکان آریان را شروع کرده مشغول به فعالیت بوده و هستم


تماس باما

آدرس کلینیک

آدرس: خیابان کوهسنگی - کوهسنگی 12 ( الندشت ) پلاک 9 . کلینیک تخصصی کودکان آریان

نماد اعتماد الکترونیکی