شرکتها و سازمان های طرف قرارداد
ردیف نام شرکت / سازمان طرف قرارداد
1 بیمه تامین اجتماعی
2 بیمه سلامت همگانی
3 بیمه نیروهای مسلح
4 بیمه بانک های : سپه ، ملی ، ملت ، صادرات ، کشاورزی
5 بیمه کارآفرین
6 بیمه ایران

تماس باما

آدرس کلینیک

آدرس: خیابان کوهسنگی - کوهسنگی 10 ( الندشت ) پلاک 9 . کلینیک اطفال آریان